RESOURCES
Study at ZJU

Degree Programs and Chinese Language Training

(Staff at International College)


General Enquiries

 

Undergraduate Admissions

admission1@zju.edu.cn

 

Postgraduate Admissions

admission2@zju.edu.cn   

 

Chinese Language Program Admissions


admission3@zju.edu.cn

 

General Affairs 

 

Mr. YI Honghui

+86-571-87951717

zjuyhh@zju.edu.cn

Ms. Zhu YI

+86-571-87951717

zhuyi86@zju.edu.cn

Mr. XU Weimin

+86-571-87951386

xwm1959@yahoo.cn

Ms. ZHOU Xiaoling

+86-571-87953399

zhouxiaoling@zju.edu.cn

Mr. CHENG chao

+86-571-87953399

chengchao@zju.edu.cn

Ms. LU Tingting

+86-571-87951386

lutingting@zju.edu.cn


Master’s and Ph.D Programs

 

Mr. TANG li

+86-571-87952848

litang@zju.edu.cn

Mr. HE Xudong

+86-571-87952848

hxd@zju.edu.cn

Ms. TANG Qin

+86-571-87953101

tangqin88@zju.edu.cn

Ms. PAN Yiyun

+86-571-87953101

yiyunpan@zju.edu.cn

Ms. ZHANG Lingli

+86-571-87953101

962154245@qq.com


Undergraduate Programs

 

Mr. CAI Zusen

+86-571-88981022

caizusen@zju.edu.cn

Mr. YE Wen

+86-571-88981022

yewen2011@zju.edu.cn

Ms. ZHANG Shuhong

+86-571-88206532

znx@zju.edu.cn

Ms. ZHAO Danli

+86-571-88208064

zhaodanli@zju.edu.cn


Chinese Language Program (Long and Short Term)

 

Ms. ZHOU Yan

+86-571-87951718

yzhou@zju.edu.cn

Mr. XU Xiaohang

+86-571-87951718

xuxh101@zju.edu.cn

Mr. ZHUO Jiantong

+86-571-87953089

kt_taku@zju.edu.cn

Ms. SUN Lin

+86-571-87953089

linsun@zju.edu.cn

Ms. CAI Dan

+86-571-87951456

caidan@zju.edu.cn

Ms. LIU Xianglu

+86-571-87951456

xlliu@zju.edu.cn

Ms. LI Chenlu

+86-571-87951456

lichenlu@zju.edu.cn

Ms. WEI Yudi

+86-571-87951456

weiyudi@zju.edu.cn


Teaching Affairs

 

Mr. XU Weimin

+86-571-87953212

disanmin1966@zju.edu.cn

Mr. SHI Hong

+86-571-87951778

shihongnan@yahoo.com.cn

Mr. HU Xiaohui

+86-571-87951952

Xiao_hui@zju.edu.cn

Mr. Chen Min

+86-571-87953056

876076209@qq.com

Ms. GUO Wenying

+86-571-87953056

Wenyinghz@zju.edu.cn

Ms. HUANG Jiyi

+86-571-87952091

huangjiyi@zju.edu.cn

Ms. LI Yanjian

+86-571-87953389Student Service Center

 

Mr. HE Xudong

+86-571-87951919

hexudong@zju.edu.cn

Mr. WANG Jian

+86-571-87951816

jianwjay@hotmail.com

Mr. FANG Xueyao

+86-571-87951816

xyfang@zju.edu.cn

Ms. FAN Xiaohong

+86-571-86971060

xhfan1970@sohu.com

Mr. RUAN Janbo


zdrjb@126.com

Mr. ZHAO Jianan

+86-571-87951207

jiananzhao@sina.com

Ms. HONG Bin

+86-571-87982846

claudiahong@sohu.comExchange Programs

(Staff at the Office of Global Engagement)

Europe

 

Ms. PANG Shu

+86-571-88981282

pangshu@zju.edu.cn

Other Continents

 

Ms. CHEN Feng

+86-571-88981035

chenfeng@zju.edu.cn