Hangzhou Global Qipao Festival

 


Photo: Hangzhou Global Qipao Festival (Live Show)