2018 Animals Photo Contest

 

2018 Animals Photo Contest was held by College of Animal Sciences in December. Explore the vitality of ZJU campus through our students' camera!


Photo: BAO Bei'er, CHEN Shuyin, CHEN Tian, MIAO Yue, NI Ben, WANG Jingjing, XIE Lichun, XU Weiqi, ZHENG Ziyuan & HUANG Ming.